Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Lubań z dnia 5 marca 2019 r.