Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Lubań z dnia 9 września 2019 r.