biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251865

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

XXXII Sesja Rady Gminy Lubań
Na sesji Rady Gminy Lubań dnia 26 maja bieżącego roku omawiana była gospodarka odpadami oraz problem stanu dróg powiatowych na terenie Gminy Lubań.
Pan Prezes Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych przed posiedzeniem spotkał się z radnymi i z Wójtem Gminy Lubań w Zakładzie Utylizacji Odpadów omawiając cały proces związany z likwidacją i neutralizacją odpadów. Następnie na sali obrad przedstawił wszystkim zebranym ilość zawartych umów na wywóz nieczystości stałych w układzie Gmin i Sołectw. Gmina Lubań w porównaniu z Gminami sąsiednimi posiada najwyższy wskaźnik procentowy zawartych umów na wywóz nieczystości stałych.
Pan Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu omówił stan dróg powiatowych oraz przedstawił harmonogram remontu tychże dróg na terenie Gminy Lubań. Stwierdził, iż stan tych dróg po ostatniej zimie jest w katastrofalnym stanie. W chwili obecnej systematycznie w miarę możliwości atmosferycznych dokonywane są remonty nawierzchni tychże dróg.26 05 2006


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze