biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251866

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Kolejna sesja Rady Gminy Lubań
W dniu 22 marca bieżącego roku w Urzędzie Gminy Lubań odbyła się VI sesja Rady Gminy Lubań. Priorytetowym punktem sesji miało być spotkanie z przedstawicielami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w zakresie Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Kwisy. Niestety z przyczyn od radnych gminy niezależnych do spotkania i dyskusji nie doszło.
Podczas obrad rozpatrywano skargę jednej z mieszkanek Miasta Lubania na działalność Wójta Gminy Lubań. Z uwagi na brak dokumentacji źródłowej, niezbędnej do prawidłowego i rzetelnego ustosunkowania się do stawianych zarzutów, rozpatrzenie skargi przeniesiono na kolejną sesję.
Ponadto podjęto uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody gmin, upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonywania czynności w sprawach w zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Lubań oraz wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
Na uwagę zasługuje fakt zmiany budżetu Gminy Lubań na 2007 roku. Radni Rady Gminy Lubań zadecydowali o zwiększeniu środków finansowych z przeznaczeniem na budowę boisk przy szkole podstawowej w Radogoszczy oraz Kościelniaku. Zapewnienie w budżecie środków finansowych na przedmiotowy cel dało delegację Wójtowi Gminy Lubań do przygotowania i złożenia wniosków na współfinansowanie budowy boisk w ramach programu Ministerstwa Sportu – „Blisko boisko”.
30 03 2007


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze