biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

999525

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Lubań
W dniu 19 kwietnia bieżącego roku odbyła się VII Sesja Rady Gminy Lubań. Głównym celem sesji było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubań za rok 2006 i ewentualnego udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubań. Radnym gminy rozpatrującym sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubań ułatwiła podjęcie stosownej decyzji pozytywna opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Ponadto wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubań również został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. W związku z powyższym radni bezdyskusyjnie i jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubań za rok 2006 oraz udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Lubań – Mirosławowi Herdzik. Wójt Gminy Lubań podziękował Radnym Rady Gminy Lubań za okazane mu zaufanie oraz poparcie jego dotychczasowych działań. Ponadto zwrócił uwagę, iż na ten „sukces” zapracował nie tylko on sam ale i wszyscy pracownicy urzędu gminy, za co im bardzo serdecznie podziękował.
25 04 2007


 AKTUALNOŚCI

Wielkanocny teatrzyk „O tym jak jajko pisanką zostało”.

OGŁOSZENIA

Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego w Lubaniu

RADA GMINY

Odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Lubań

GOKiS

Nauka gry na gitarze