biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

984980

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Lubań
W dniu 19 kwietnia bieżącego roku odbyła się VII Sesja Rady Gminy Lubań. Głównym celem sesji było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubań za rok 2006 i ewentualnego udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubań. Radnym gminy rozpatrującym sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubań ułatwiła podjęcie stosownej decyzji pozytywna opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Ponadto wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubań również został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. W związku z powyższym radni bezdyskusyjnie i jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubań za rok 2006 oraz udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Lubań – Mirosławowi Herdzik. Wójt Gminy Lubań podziękował Radnym Rady Gminy Lubań za okazane mu zaufanie oraz poparcie jego dotychczasowych działań. Ponadto zwrócił uwagę, iż na ten „sukces” zapracował nie tylko on sam ale i wszyscy pracownicy urzędu gminy, za co im bardzo serdecznie podziękował.
25 04 2007


 AKTUALNOŚCI

Zakończono ważne inwestycje drogowe

OGŁOSZENIA

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

RADA GMINY

Ostatnia sesja w roku 2016

GOKiS

Nauka gry na gitarze