biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251872

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

X Sesja Rady Gminy Lubań
W dniu 28 września 2007 roku w Urzędzie Gminy Lubań odbyła się X sesja Rady Gminy Lubań. Priorytetowym punktem sesji była informacja Wójta Gminy Lubań o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2007 roku, która radni zaopiniowali pozytywnie.
Podczas obrad rozpatrywano dwie skargi mieszkańców gminy na działalność Wójta Gminy Lubań oraz kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu. Po zapoznaniu się z dokumentami źródłowymi, wysłuchaniu stron uznano je za bezzasadne.
Punktem, który wzbudził wśród radnych wiele emocji było podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Lubań na lata 2007 – 2011. Ponadto podjęto uchwałę w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Lubań na rok 2007 oraz zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Lubań.
Podjęcie ostatniej z wyżej wymienionych uchwał podyktowane zostało rosnącymi kosztami utrzymania gminnych sieci wodociągowych oraz wzrost ceny zakupu wody od Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego dostarczanej mieszkańców Jałowca, Kościelnika, Kościelnikow Dolnych oraz Uniegoszczy. Nowe stawki wody zaczną obowiązywać od dnia 1 listopada bieżącego roku.
09 10 2007


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze