biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1218841

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Uchwalono podatki lokalne na rok 2008
Rada Gminy Lubań na posiedzeniu w dniu 31 października 2007 roku uchwaliła podatki lokalne. Przede wszystkim obniżyła średnią cenę żyta przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Lubań z kwoty 58,29 zł za 1 q do kwoty 50 zł za 1 q żyta. Ponadto określiła wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku. Kwestią formalną było podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie internetowej Gminy Lubań http://luban.nowoczesnagmina.pl. Ponadto na sesji między innymi uchwalono Program współpracy Gminy Lubań z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2008 roku oraz dokonano zmian budżetu i w budżecie Gminy Lubań na rok 2007.
Ważnym punktem sesji były wybory ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oraz Sądu Rejonowego w Lubaniu. Z uwagi na brak kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze wyborów nie przeprowadzono. Natomiast do Sądu Rejonowego w Lubaniu, w wyniku głosowania tajnego, wybrano: Panią Teresę Papas, Panią Urszulę Lizut oraz Panią Katarzynę Jankowską.
12 11 2007


 AKTUALNOŚCI

Uwaga - utrudnienia

OGŁOSZENIA

Spotkanie informacyjne pt. "Zwalczanie emisji kominowej – projekty w formule grantowej

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze