biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1088083

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Udzielono absolutorium
W dniu 24 kwietnia 2008 roku odbyła się XV Sesja Rady Gminy Lubań. Wiodącym punktem sesji było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubań za rok 2007 i ewentualne udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubań. Za udzieleniem absolutorium wystąpiła do Regionalnej Izby Obrachunkowej Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lubań. Zarówno wniosek, jak i sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubań za rok 2007 Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie. W związku z powyższym radni bezdyskusyjnie i jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Lubań – Mirosławowi Herdzikowi.
Wójt Gminy Lubań podziękował radnym za zaufanie w stosunku do jego osoby oraz prowadzonej przez niego działalności. Ponadto zaznaczył, iż na tak pozytywna opinię zapracowali przede wszystkim pracownicy urzędu gminy z Panią Skarbnik na czele za co wszystkim serdecznie dziękuje.
09 05 2008


 

AKTUALNOŚCI

Nowy plac zabaw w Radostowie Górnym

OGŁOSZENIA

Od 1 grudnia 2017 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

RADA GMINY

Listopadowa Sesja Rady Gminy Lubań

GOKiS

Nauka gry na gitarze