biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1218852

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Stawki i opłaty lokalne w Gminie Lubań na rok 2009 – uchwalone
Głównymi punktami sesji Rady Gminy Lubań zwołanej na dzień 30 października było uchwalenie stawek i opłat lokalnych obowiązujących w roku 2009.
Z uwagi na fakt, iż Gmina Lubań jest typową gminą rolniczą największe zainteresowanie wśród mieszkańców wzbudza ustalenie stawek podatku rolnego. W tym roku z uwagi na radykalnie niskie ceny skupu zbóż oraz wzrost kosztów produkcji radni Rady Gminy Lubań obniżyli z kwoty 55,80 zł za 1 q żyta do kwoty 48 zł. Godnym uwagi jest fakt, iż uchwalona stawka podatku rolnego na rok 2009 jest niższa od obowiązującej stawki w roku bieżącym.
W sprawie stawek podatku od nieruchomości pozostawione je niemalże na poziomie roku bieżącego.
Godnym uwagi jest fakt, iż radni Rady Gminy Lubań pragnąc wspomóc lokalnych przedsiębiorców – głównie firmy transportowe – pozostawili stawki podatku od środków transportowych bez zmian w stosunku do roku obowiązującego. W tym miejscu należy dodać, iż przedmiotowe stawki podatku nie były zmieniane przez radę gminy od trzech lat. W chwili obecnej są one jedne z najniższych w regionie.
Podczas ostatniej sesji postanowiono o przekazaniu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej zadań dotyczących podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Także Program współpracy Gminy Lubań z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2009 roku został rozpatrzony i uchwalony podczas sesji październikowej. Program ten określa warunki, zasady i tryb współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Ponadto radni podjęli m.in. uchwałę w sprawie zmian budżetu i budżecie Gminy Lubań na rok 2008 oraz wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe.
W porządku obrad znalazło się rozpatrzenie pięciu skarg na działalność Wójta Gminy Lubań, w tym również jedna na działalność Przewodniczącego Rady Gminy Lubań. Wszystkie one zostały uznane przez radę Gminy Lubań za bezzasadne.
07 11 2008


 AKTUALNOŚCI

Uwaga - utrudnienia

OGŁOSZENIA

Spotkanie informacyjne pt. "Zwalczanie emisji kominowej – projekty w formule grantowej

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze