biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1250303

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Pracowita sesja
W dniu 30 grudnia 2008 roku odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy Lubań w roku. Była to sesja bardzo pracowita dla radnych, którym przedłożono do rozpatrzenia aż 18 projektów uchwał.
Dużą część z nich stanowiły projekty uchwał dotyczące uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubań. Przedmiotowe uchwały zakończyły rozpoczętą, dwa lata temu, procedurę zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
Ważnym dla mieszkańców gminy jest fakt powołania straży gminnej, której głównym celem będzie poprawa bezpieczeństwa na drogach. Głównym celem utworzonej straży gminnej będzie obsługa wkrótce posadowionych na terenie gminy fotoradarów. Ponadto w zakresie swoich obowiązków i kompetencji będą mieli wiele zadań, takich jak szukanie osób wysypujących śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych, tzw. dzikie wysypiska śmieci.
Drugim elementem, który z całą pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na drogach jest zaplanowana na przyszły rok inwestycja polegająca na budowie chodników dla pieszych wraz z zatokami autobusowymi przy drodze wojewódzkiej w Radogoszczy. W związku z powyższym radni Rady Gminy zdecydowali o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na powyższy cel w wysokości 400 tysięcy złotych.
Ponadto podczas obrad uchwalono Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz zmiany budżetu i w budżecie Gminy Lubań na rok 2008. Wskazano w drodze uchwały wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.
Najważniejszym punktem sesji było uchwalenie budżetu gminy na rok 2009. Przedłożony projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
W nadchodzącym roku mieszkańcy gminy, za zgoda radnych gminy, będą mieli do dyspozycji bezpłatny Biuletyn Informacyjny, w którym przedkładane będą informacje z działalności rady gminy, wójta i urzędu gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych i pomocniczych. Wydawcą biuletynu będzie Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.
07 01 2009


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze