biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1218849

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Uchwalono budżet
Podczas ostatniej sesji w roku 2008 Rada Gminy Lubań uchwaliła budżet na 2009 rok. Na przyszły rok oszacowano dochody na poziomie 15.606.529 złotych , a wydatki zaplanowano na kwotę 18.510.339 złotych. W związku z powyższym deficyt budżetowy w wysokości 2.903.810 złotych zaplanowano pokryć z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Tegoroczny budżet gminy jest proinwestycyjny. Do realizacji w nadchodzącym roku zaplanowano m.in. kontynuację uporządkowania gospodarki wodnej w Nawojowie Łużyckim i Radostowie, modernizację obiektów społeczno – kulturalnych oraz budowę oświetlenia w Kościelniku Dolnym. To tylko kilka z kilkunastu zaplanowanych inwestycji.
Wiele z nich w 2009 roku zostanie rozpoczętych poprzez wykonanie dokumentacji projektowej. Do przedmiotowych inwestycji należą: oświetlenie drogowe w Nawojowie Łużyckim oraz Radostowie, droga w Uniegoszczy ul. Graniczna, droga w Kościelniku.
Niemniej jednak bez pozyskania środków finansowych z zewnątrz z całą pewnością nie uda się zrealizować w całości zaplanowanych inwestycji. Stad tez z niecierpliwością wójt gminy, jak i radni oczekują na możliwość aplikowania o środki finansowe.
Godnym podkreślenia jest fakt, iż przedłożony przez Wójta Gminy Lubań projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
08 01 2009


 AKTUALNOŚCI

Uwaga - utrudnienia

OGŁOSZENIA

Spotkanie informacyjne pt. "Zwalczanie emisji kominowej – projekty w formule grantowej

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze