biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251839

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Uchwalono budżet
Podczas ostatniej sesji w roku 2008 Rada Gminy Lubań uchwaliła budżet na 2009 rok. Na przyszły rok oszacowano dochody na poziomie 15.606.529 złotych , a wydatki zaplanowano na kwotę 18.510.339 złotych. W związku z powyższym deficyt budżetowy w wysokości 2.903.810 złotych zaplanowano pokryć z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Tegoroczny budżet gminy jest proinwestycyjny. Do realizacji w nadchodzącym roku zaplanowano m.in. kontynuację uporządkowania gospodarki wodnej w Nawojowie Łużyckim i Radostowie, modernizację obiektów społeczno – kulturalnych oraz budowę oświetlenia w Kościelniku Dolnym. To tylko kilka z kilkunastu zaplanowanych inwestycji.
Wiele z nich w 2009 roku zostanie rozpoczętych poprzez wykonanie dokumentacji projektowej. Do przedmiotowych inwestycji należą: oświetlenie drogowe w Nawojowie Łużyckim oraz Radostowie, droga w Uniegoszczy ul. Graniczna, droga w Kościelniku.
Niemniej jednak bez pozyskania środków finansowych z zewnątrz z całą pewnością nie uda się zrealizować w całości zaplanowanych inwestycji. Stad tez z niecierpliwością wójt gminy, jak i radni oczekują na możliwość aplikowania o środki finansowe.
Godnym podkreślenia jest fakt, iż przedłożony przez Wójta Gminy Lubań projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
08 01 2009


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze