biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251854

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Udzielono absolutorium
Dzień 30 kwietnia 2009 roku był bardzo ważnym dniem dla Wójta Gminy Lubań. Zgodnie z ustawa o samorządzie gminnym jest to ostatni dzień na rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły i ewentualnego udzielenia absolutorium wójtowi gminy przez radnych Rady Gminy Lubań.
Pomimo już wieloletniego doświadczenia, podobnie jak w latach poprzednich, tak i w tym roku Wójt gminy Lubań odczuwał dreszczyk emocji. Pomimo pozytywnej opinii Regionalnej izby Obrachunkowej dotyczącej przedłożonego przez Wójta gminy sprawozdania z wykonania budżetu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej z niecierpliwością oczekuje się na decyzję radnych.
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008 oraz zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej radni Gminy Lubań udzielili Wójtowi Gminy Lubań absolutorium.
Za uznanie oraz zaakceptowanie pracy oraz decyzji, Wójt Gminy Lubań – Mirosław Herdzik serdecznie podziękował radnych. Podkreślił, iż jest to sukces nie tylko jego ale również Skarbnik Gminy – Elżbiety Siedleckiej oraz wszystkich pracowników urzędu gminy za co z kierował do nich wielkie słowa uznania.
16 06 2009


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze