biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1250304

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Wakacje nie dla radnych
Pomimo okresu wakacji sprzyjającego odpoczynkowi niestety Radni Rady Gminy Lubań pracowali. Na dzień 14 sierpnia bieżącego roku zwołana została sesja rady gminy poprzedzona posiedzeniami wszystkich stałych komisji. Podczas obrad radni podjęli dwie uchwały. Pierwsza z nich dotyczyła zmian budżetu i w budżecie Gminy Lubań na rok 2009. Dokonane zmiany podyktowane były dyspozycjami rad sołeckich.
Druga z podjętych uchwał określiła zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Uchwała sama w sobie jest dokumentem bardzo obszernym regulującym istotne zagadnienia dla mieszkańców gminy. Radykalną zmiana wprowadzoną przez radnych, w stosunku do dotychczasowych uregulowań prawnych, jest każdorazowy obowiązek uzyskania przez wójta gminy zgody rady gminy na zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych. Przedmiotowa uchwała unieważniła dziesięć uchwał Rady Gminy Lubań spośród których znaczna część podejmowana była w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.
Posiedzenie rady gminy było okazją do poruszenia wielu istotnych spraw dla mieszkańców gminy. Między innymi rozmawiano o budowie wodociągu w Nawojowie Łużyckim oraz możliwości otwarcia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
12 10 2009


 



AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze