biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251857

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Znane są już stawki podatkowe
Na dzień 29 października bieżącego roku Przewodniczący Rady Gminy – Jacek Jaworski zwołał sesję Rady Gminy Lubań, której głównym celem było ustalenie stawek podatków.
Po przeanalizowaniu ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów minimalnych stawek – radni podjęli decyzję o nie obniżaniu ceny żyta, na podstawie którego nalicza się tzw. podatek rolny. Podobne stanowisko rada gminy w sprawie podatku leśnego.
Niewielki wzrost, w stosunku do roku ubiegłego, ustalono w stawkach podatku od nieruchomości. Decyzję uzasadniono trudna sytuacją gospodarcza w kraju.
Zmodyfikowano również stawki podatku od środków transportowych. W dwóch kategoriach pojazdów rada gminy musiała podnieść stawki do kwoty minimalnej ogłoszonej Główny Urząd Statystyczny. Pozostałe stawki pozostawiono bez zmian.
Ważnym punktem sesji było przedłożone przez Wójta Gminy Lubań sprawozdania za rok szkolny 2008/2009. Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty wójt jest zobowiązany przedłożyć organowi prowadzącemu przedmiotowe sprawozdanie do dnia 31 października. Zapoznano radnych ze strukturą funkcjonujących na terenie gminy szkołami, tj. liczba uczniów, zatrudnieniem, wynikami nauki, itp.
Z punktu widzenia poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz liczne wnioski mieszkańców - radni gminy podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na budowę chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 w miejscowości Radogoszcz. W ocenie radnych, jak i mieszkańców gminy droga wojewódzka przebiegająca przez Radogoszcz i Nawojów Łużycki jest najbardziej niebezpieczna drogą na terenie gminy, o czym świadczy liczba wypadków z udziałem pieszych.
Biorąc pod uwagę kończący się rok oraz stopień realizacji zaplanowanych zadań radni dokonali niezbędnych zmian budżetu i w budżecie gminy.
Kończąc sesję radni kierowali zapytania do wójta gminy w istotnych sprawach dla mieszkańców gminy.


19 11 2009


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze