biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251859

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Podejmowali decyzje…
Po miesięcznej przerwie radni Rady Gminy Lubań spotkali się po raz kolejny na sesji w celu uchwalenia kilkunastu istotnych uchwał dla gminy.
Pierwsze sześć uchwał dotyczyły zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubań. Przedmiotowe uchwały zamykały proces rozpoczęty przez radę gminy przeszło dwa lata temu. Procedura planistyczna przeciągła się w czasie z przyczyn nie leżących po stronie gminy. Niemniej jednak po uzyskaniu stosownych decyzji z Ministerstw Rolnictwa Rada Gminy Lubań mogła podjąć uchwały zmieniające miejscowy plan zagospodarowania.
Ważnym punktem sesji była uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w rok 2010. Na podstawie wskazanej uchwały organizacje pozarządowe działające na terenie gminy, ale nie tylko będą mogły występować i wnioskować o dofinansowanie swoich działań. Przede wszystkim korzystają z niej kluby sportowe.
Na wniosek wójta gminy – radni podjęli uchwałę o wprowadzeniu opłaty prolongacyjnej oraz dokonali zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2009.
Na zakończenie sesji radni rozpatrzyli dwie skargi na działalność wójta gminy. Pierwsza z nich dotyczyła nie udzielenie odpowiedzi w statutowym terminie a druga na nieprawidłowy podział nieruchomości. Obie skargi zostały uznane przez radnych za bezzasadne.
11 12 2009


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze