biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1218780

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Kolejny rok za nami
W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem chciałbym podsumować rok ubiegły. W zakresie działalności Rady Gminy Lubań na wstępie posłużę się danymi liczbowymi. W ubiegłym roku Rada Gminy Lubań obradowała dziesięciokrotnie. Podczas sesji podjęto 66 uchwał w różnych sprawach. Jedną z nich Wojewoda Dolnośląski rozstrzygnięciem nadzorczym uchylił, co radni zaskarżyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który przyznał rację radzie gminy. Obecnie sprawa jest w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż utrzymujemy bardzo wysoki poziom legislacyjny uchwał.
Biorąc pod uwagę tematykę uchwał można byłoby je podzielić na kilka zasadniczych grup, tj.
- budżetowe ( 11 uchwał );
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( 16 uchwał )
- podatkowe ( 3 uchwały )
- rozpatrzenie skarg ( 3 uchwały )
- gospodarka komunalna ( 8 uchwał )
- programy ( 3 uchwały )
- przystąpienie do realizacji projektów i programów ( 3 uchwały )
- pozostałe ( 19 uchwał ).
Najważniejszymi sprawami jakimi zajmowali się radni w ubiegłym roku to wskazywanie zadań inwestycyjnych do realizacji oraz wyrażanie zgody na składanie wniosków o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych na realizację zadań również w latach następnych. Były momenty dyskusji, braku jednomyślności lub rozbieżności zdań wśród radnych. Były również momenty wątpliwości, jak np. czy budować chodnik przy drodze wojewódzkiej w Radogoszczy, gdzie początkowy koszt zadania wynosił 400 tysięcy złotych, w tym wkład gminy wynosić miał 200 tysięcy złotych. Ostatecznie cena wzrosła o ponad sto procent, przy wkładzie gminy na poziomie niemalże 600 tysięcy złotych, który stanowi 50% kosztów całego zadania– zadania, które powinno być sfinansowane w całości z budżetu województwa. Niemniej jednak ilość wypadków drogowych, realne niebezpieczeństwo pieszych – naszych mieszkańców przeważyło i zabezpieczono odpowiednie środki w budżecie gminy. Takie problemy jak zaprezentowany powyżej- radni rozwiązują niemalże na każdej sesji. Bardzo trudno jest rozstrzygać co będzie realizowane w danym roku , biorąc pod uwagę rozległy teren gminy, ogromne potrzeby mieszkańców i niewielki do dyspozycji budżet. W miarę możliwości staramy się „nie dyskryminować” żadnej miejscowości i jej mieszkańców. Bardzo często możliwość pozyskania środków finansowych ma decydujący wpływ, iż dana inwestycja jest realizowana w danej miejscowości.
Niejednokrotnie rozmawiając z mieszkańcami uzasadniałem nasze decyzje. Najczęstsze pytania dotyczyły budowy boisk ze sztuczną nawierzchnią, oświetlenia drogowego, dróg oraz świetlic wiejskich. Zadania inwestycyjne ujęte w budżecie roku 2009 niemalże w całości otrzymały dofinansowanie z zewnątrz. Niemniej jednak składając wnioski o dofinansowanie należy spełniać określone kryteria, takie jak: lokalizacja, dokumentacja projektowa, plany rozwoju miejscowości i szereg jeszcze innych. Te wszystkie okoliczności wpływają na podejmowane przez radnych decyzje.
W tym momencie chciałbym zwrócić uwagę ile zadań inwestycyjnych, i nie tylko było realizowanych lub będzie kontynuowanych w 2010 roku z udziałem zewnętrznych środków finansowych takich jak fundusze unijne, budżet województwa lub budżet państwa. Przede wszystkim na uwagę zasługują remonty świetlic w Pisarzowicach i Radogoszczy oraz Henrykowie Lubańskim, remont dróg zniszczonych podczas ulewnych deszczów, oraz budowa wodociągu w Radostowie. Ogólnie rzecz mówiąc w roku 2009 gmina otrzymała dofinansowanie do 12 projektów. Kwota pozyskanych środków zewnętrznych wyniosła ponad dwa miliony pięćset tysięcy złotych. Chcąc opisać wszystkie zadania i projekty, które otrzymały dofinansowanie musiałbym się bardzo rozpisać, a myślę iż informacje te Państwo otrzymujecie na bieżąco poprzez stronę internetową, radnych, sołtysów lub informacji prasowych.
Zwracając się do Państwa chciałem przynajmniej w minimalnym stopniu przedstawić nasze działania jako rady gminy, obranych kierunków oraz uzasadnienie podjętych przez nas decyzji. Liczę na Państwa zrozumienie i ich aprobatę, aczkolwiek zdaje sobie sprawę, iż są wśród Państwa osoby niezadowolone, rozgoryczone, ponieważ od wielu lat starają się np. o remont drogi, wybudowanie wodociągu i kanalizacji. Mam nadzieję, iż wspólnymi siłami sukcesywnie, co roku będziemy poprawić stan gminnej infrastruktury, zmniejszając tym samym liczbę powodów do dezaprobaty i niezadowolenia mieszkańców.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY LUBAŃ
Jacek Jaworski


27 01 2010


 AKTUALNOŚCI

Uwaga - utrudnienia

OGŁOSZENIA

Spotkanie informacyjne pt. "Zwalczanie emisji kominowej – projekty w formule grantowej

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze