biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1222219

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Radni o bezpieczeństwie publicznym w gminie
Pierwsza sesja Rady Gminy Lubań poświecona była bezpieczeństwu publicznemu w gminie. Z tej okazji w obradach uczestniczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu – Roman Mroczkowski i Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu – Norbert Kurenda.
Przedstawiciel Policji zaprezentował działalność służb w formie prezentacji multimedialnej. Przedstawiono obecnym na sali statystyki: miedzy innymi wykrywalności zdarzeń, ilość wypadków drogowych, liczba wykroczeń, liczba mandatów, itp. Po prezentacji radni mieli okazję do bezpośredniego zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości swoich oraz mieszkańców gminy. Przede wszystkim poruszono sprawę przeniesienia dzielnicowych do Posterunku Policji w Siekierczynie i sposób kontaktowania się mieszkańców z dzielnicowym.
W odpowiedzi Zastępca Komendanta wskazał, iż w chwili obecnej gminę obsługuje 3 dzielnicowych a nie jak do zmiany - jeden. Ponadto do dyspozycji mieszkańców jest również kierownik dzielnicowych. Natomiast z dzielnicowym spotkać się można po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym, aczkolwiek w sprawach pilnych – niecierpiących zwłoki przyjmie sprawę każdy z pozostałych dzielnicowych oraz policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu.
Podsumowując dyskusję radni zawnioskowali o zwiększoną liczbę patroli nocnych na terenie gminy w celu ograniczenia dewastowania mienia komunalnego oraz innych rozbojów.
Jako drugi zaprezentował działalność Państwowej Straży Pożarnej – Komendant Roman Mroczkowski. Wskazał liczbę pożarów, miejscowych zagrożeń oraz fałszywych alarmów na terenie powiatu w roku 2009. Poinformował radnych o liczbie wyjazdów do akcji ratowniczo – gaśniczych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w terenu Gminy Lubań. Podziękował wójtowi gminy oraz radnym za finansowe wspieranie jednostek. Wyraził duży szacunek i słowa uznania w stosunku do druhów ochotników za ich chęć i determinację w niesieniu pomocy innym ludziom. Podkreślił, iż jednostki OSP są coraz lepiej wyposażone w sprzęt, dysponują odpowiednim umundurowaniem oraz przeszkolonymi druhami. W związku z tym bardzo często wspierają działalność Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu.
W dyskusji radni zainteresowani byli możliwościami straży pożarnej w ewakuowaniu ludzi z domów podczas powodzi.
Komendant Roman Mroczkowski zapewnił, iż dysponują odpowiednim sprzętem ( łodzie motorowe i ponton ), które umożliwią ewakuacje ludzi w momencie zagrożenia.
Po zakończeniu spotkania z komendantami radni przystąpili do podejmowania uchwał przewidzianych w porządku obrad. Między innymi dokonana no zmian w budżecie gminy oraz nie wyrażono zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Pisarzowicach przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na poszerzenie drogi gminnej.
Na zakończenie sesji radni kierowali zapytania do Wójta Gminy Lubań.

11 02 2010


 AKTUALNOŚCI

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim

OGŁOSZENIA

Podziękowanie Wójta Gminy Lubań – Zbigniewa Hercunia

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze