biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1113921

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Ostatni raz
Po raz ostatni radni Gminy Lubań, obecnej kadencji, rozpatrywali sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły oraz udzielali absolutorium Wójtowi Gminy Lubań. W tym celu 30 kwietnia bieżącego roku odbyła się sesja rady gminy. Posiedzenie rozpoczęto od procedury udzielenia absolutorium. Przewodniczący poszczególnych stałych komisji rady gminy przedłożyli pozytywne opinie o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2009 oraz wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie wójtowi gminy absolutorium. Żadnych uwag oraz zastrzeżeń nie miała również do przedmiotowego sprawozdania Regionalna Izba Obrachunkowa - pozytywnie je opiniując. Po krótkich wyjaśnieniach Wójta Gminy Lubań – Mirosława Herdzika na zadane pytania radnych, przystąpiono do procedury głosowania. Radni, niemalże jednogłośnie, przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu gminy oraz udzielili wójtowi gminy absolutorium. Przewodniczący rady Gminy – Jacek Jaworski pogratulował wójtowi gminy za okazane przez radnych zrozumienie i przychylność do jego działalności.
Korzystając z okazji Wójt Gminy Lubań podziękował radnym za udzielenie absolutorium, podkreślając, iż jest to podsumowanie kolejnego roku ciężkiej pracy jego, radnych oraz pracowników urzędu gminy. Szczególne słowa uznania skierował do Skarbnik Gminy – Elżbiety Siedleckiej.
W dalszej kolejności radni podjęli pięć uchwał dotyczących zmian w budżecie gminy na rok 2010, sprzedaży nieruchomości oraz przystąpienia do zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia Jeleniów – Dziwiszów. Ważnym punktem sesji była uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Lubańskiego na przebudowę drogi powiatowej Kościelniki – Szyszkowa – Leśna.

11 05 2010


 

AKTUALNOŚCI

Program Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy” będzie realizowany na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

Do sprzedania samochód MAGIRUS FM192D

RADA GMINY

Uchwalono budżet na 2018 rok

GOKiS

Nauka gry na gitarze