biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251856

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Pół roku za nami
Minęło sześć miesięcy pracy radnych Rady Gminy Lubań. We wskazanym okresie pracami radny kierował Przewodniczący – Kazimierz Cwynar. Dotychczas nie wybrano jeszcze Wiceprzewodniczącego rady gminy. W międzyczasie uzupełniono skład rady o radną Teresę Trefler. W stosunku do lat poprzednich sesje rady gminy odbywają się w godzinach popołudniowych, aby umożliwić zainteresowanym mieszkańcom bezpośredni udział w obradach. Ponadto jako jedni z pierwszych w powiecie lubańskim transmitujemy obrady na żywo w internecie. Stąd też na bieżąco można śledzić pracę radnych. Nasze aktywność skierowana jest na jak najszersze informowanie mieszkańców o działaniach gminy. W tym krótkim okresie czasu rada gminy zbierała się na posiedzeniach osiem razy, podczas których podjęła 36 uchwał.
Jedną z sesji, która odbyła się 7 maja br., radni przeznaczyli na poznanie terenu gminy. W ten sposób poznali stan naszych dróg, infrastruktury, budynków gminnych, w tym szkół, świetlic i remiz OSP. Zwizytowali osiem z piętnastu miejscowości. Pozostałe odwiedzą w możliwie najkrótszym okresie czasu.
Podkreślić należy, iż radni bardzo intensywnie pracują w stałych komisjach rady gminy. Komisja rewizyjna przeprowadziła kontrolę, podczas której stwierdzono szereg nieprawidłowości. Stąd też Wójt Gminy Lubań wszczął postępowanie wyjaśniające. Ponadto skierowano wniosek do rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Dodatkowo rada zapoznała się z licznymi dokumentami, na podstawie których stwierdzono wiele uchybień. Komisja zobowiązała wójta gminy do wyjaśnienia wątpliwości i nieprawidłowości.19 05 2011


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze