biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252161

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Święto samorządu
25 lat temu- 8 marca Sejm RP uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym, tym samy tworząc jednostki samorządowe. Tę wyjątkową datę Radni Gminy Lubań uczcili podczas sesji zwołanej na dzień 9 marca.

Wójt Gminy Lubań Zbigniew Hercuń oraz Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Trefler swoimi wystąpieniami podsumowali 25 lat funkcjonowania gminy oraz zaobserwowane na naszym terenie zmiany. Z tej niecodziennej okazji radni otrzymali drobne upominki, aby przez kolejne lata pamiętali o swoim większym lub mniejszym wkładzie w rozwój samorządności.

Podczas sesji z należytym szacunkiem podziękowano za ogram pracy i trud wkładany przez Sołtysów. Z okazji Dnia Sołtysa, który wypada 11 marca podkreślono ich znaczącą rolę w strukturach samorządu. Im również wręczono upominki, które codziennie mają wywoływać uśmiech na ich ustach.

Po części bardzo uroczystej przystąpiono do intensywnej pracy nad licznymi projektami uchwał. Bardzo ważną decyzją radnych było podjęcie uchwały o wyodrębnieniu z budżetu gminy na rok 2016 funduszu sołeckiego. Po raz pierwszy mieszkańcy będą mieli do dyspozycji znacznie wyższe środki finansowe na realizację zadań własnych gminy, aczkolwiek przez nich wytypowanych i większości przypadków przez nich realizowanych.

Decyzją Rady Gminy Lubań przyjęto zaproponowane przez Wójta Gminy Lubań stawki opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Uległy one obniżeniu, tj. za selektywną zbiórkę odpadów wraz z kompostownikiem gospodarstwo jednoosobowe zapłaci 16 zł, dwuosobowe- 30 zł, 3-4 osobowe -40 zł, a 5 osobowe i wzwyż- 50 zł. Nowe stawki zaczną obowiązywać od dnia 1 maja bieżącego roku. Z uwagi na nowelizację przepisów mieszkańcy nie będą zobowiązani do zmiany deklaracji.

Zgodnie z wolą mieszkańców, wyrażoną podczas zebrań wiejskich, uchwalono zmianę statutów dwóch sołectw- Jałowca i Kościelników Dolnych. Od nowej kadencji sołtysi we wskazanych miejscowościach będą wybierani podobnie jak radni gminy. W określonym czasie zgłaszani będą kandydaci na sołtysa, powołana zostanie komisji wyborcza, która w dzień wolny od pracy (niedziela) przeprowadzą wybory w czasie 5 godzin. Takie rozwiązanie sprawdziło się już przy poprzednich, jak i przeprowadzonych w tym roku wyborach Sołtysów w 9 pozostałych sołectwach.

Z powodu zbliżających się wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmieniono siedzibę dwóch obwodowych komisji wyborczych. Pierwszą z nich, z uwagi na prowadzonym remont remizy OSP, przeniesiono do świetlicy wiejskiej w Pisarzowicach. Drugą z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radogoszczy już docelowo zmieniono na świetlice wiejską w Radogoszczy.

Rada Gminy zmodyfikowała budżet gminy na rok 2015. Wprowadzono uzyskaną promesę w wysokości 1.100.000 złotych na usuwanie skutków intensywnych opadów deszczu. W ramach uzyskanych środków wykonana zostanie droga wraz z mostem w Radostowie Dolnym oraz droga w Nawojowie Łużyckim. Zabezpieczono również kwotę 200.000 złotych na wkład własny do zakupu samochodu bojowego dla OSP Pisarzowice.13 03 2015


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze