biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251870

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Sesja absolutoryjna
W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lubań 2 czerwca br. odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy Lubań poświęcona wykonaniu budżetu za rok 2016 oraz absolutorium dla Wójta Zbigniewa Hercunia.

Posiedzenie rozpoczęto od procedury udzielenia absolutorium. Na początek, omówiono sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubań za 2016 rok. Przewodniczący poszczególnych komisji stałych Rady Gminy przedstawili opinie o przedłożonym budżecie. Zostały również przedstawione wnioski Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej. Komisja Rewizyjna jak również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu przez Wójta. Radni Rady Gminy Lubań jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi. Wójt Gminy Lubań podziękował radnym za udzielenie absolutorium, podkreślając, iż jest to podsumowanie kolejnego roku ciężkiej pracy jego, radnych oraz pracowników urzędu gminy.

W dalszej kolejności radni podjęli uchwałę dotyczącą zmian w budżecie gminy na rok 2017. Jedną z istotniejszych zmian było wprowadzenie do realizacji dwóch zadań: odbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Radostów Dolny - dokumentacja oraz budowa budynku szkolnego Kościelnik – dokumentacja projektowa.

Ważnymi uchwałami z punktu widzenia funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, były projekty uchwał przedłożone przez Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – uchwała w sprawie zatwierdzenia corocznego sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu oraz zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu. Dokumenty zostały przygotowane w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Zasoby pomocy społecznej obejmują w szczególności kadrę i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej. Ponadto, wskazano ogólne kwoty udzielanych zasiłków, wysokość środków finansowych zabezpieczanych z budżetu gminy oraz budżetu państwa w roku 2016 r.

Jednym z ostatnich punktów sesji było podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia „Henryk” drzewu z gatunku cis pospolity uznanemu za pomnik przyrody. Cis pospolity zlokalizowany w Henrykowie Lubańskim, uznany jest za najstarsze drzewo w Polsce i najprawdopodobniej w Europie Środkowej. Jego wiek szacuje się na blisko 13000 lat. Bezimienny cis jest symbolem Henrykowa Lubańskiego. W wyniku konkursu powiatowego na imiona drzew pomnikowych, zorganizowanego w ramach programu Lubańska Wiosna Ekologiczna 2006, dokonano wyboru zgłoszonych propozycji. W celu upamiętnienia Henryka I - władcy części Górnych Łużyc, który związany jest z historią Ziemi Lubańskiej i jego okolic – wybrano imię „Henryk”. Warto zaznaczyć, iż wybrane imię wpisuje się w nazwę miejscowości w której rośnie – w Henrykowie Lubańskim.
08 06 2017


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze