Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

APEL O OGRANICZENIE ZUŻYCIA WODY

Z uwagi na panującą falę upałów oraz znaczny wzrost zużycia wody pobieranej z sieci wodociągowych.

Wójt Gminy Lubań apelujedo mieszkańców o ograniczenie używania wody konsumpcyjnej do celów gospodarczych, tj. podlewania upraw, ogródków i trawników, napełniania basenów, mycia pojazdów mechanicznych, itp.

W  ostatnich tygodniach  odnotowujemy bardzo duże zużycie wody, oscylujące niebezpiecznie na granicy możliwości produkcyjnych Stacji Uzdatniania Wody w Pisarzowicach. W przypadku dalszego pogłębiania się deficytu wody, będziemy zmuszeni wprowadzić zakaz używania wody do innych celów niż konsumpcyjne pod rygorem zastosowania sankcji administracyjnych.

Liczymy na zrozumienie mieszkańców i właściwe podejście do apelu, co pozwoli na uniknięcie racjonowania wody i okresowego wstrzymania dostawy wody.

Ponadto, w ostatnich tygodniach od czasu rozpoczęcia sezonu wegetacyjnego, a tym samym okresu nawadniania i oprysków upraw, odnotowujemy wzrost przypadków nielegalnego poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych. Uszkodzone hydranty i notorycznie łamane zabezpieczenia doprowadzają do marnotrawstwa wody.

Kradzież wody z hydrantu cechuje krótkotrwały, ale bardzo intensywny pobór, co nie tylko powoduje uszkodzenie samego urządzenia (głównie uszkodzenie głowicy hydrantu), ale również zerwanie osadów nagromadzonych w przewodach wodociągowych, stanowiących naturalnie wytrącone związki żelaza i manganu. Zerwanie nagromadzonych osadów powoduje zanieczyszczenie wody u pozostałych odbiorców. Osad ten podczas zmian ciśnienia, związanych z nagłym poborem wody, zrywa się ze ścianek przewodów wodociągowych powodując wtórne zanieczyszczenie wody. Sytuacja ta dotyczy szczególnie klientów mieszkających w pobliżu miejsca kradzieży oraz na końcowych odcinkach sieci wodociągowej.

Zaznaczamy również, że zniszczony (otwarty/cieknący) hydrant może stać się potencjalnym źródłem skażenia bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej, co stanowi ogromne zagrożenia dla zdrowia użytkowników.

By skutecznie walczyć z nieuczciwymi odbiorcami wody, bardzo ważna jest współpraca z mieszkańcami. Apelujemy, aby nie pozostawać obojętnym na zauważone przypadki awarii, uszkodzenia, przecieki, przypadki wandalizmu hydrantów oraz kradzieży wody z hydrantu i prosimy o niezwłoczną informację o takich zdarzeniach na numer  tel. 502 551 993 (czynny całą dobę) lub 507 021 585, 75 646 59 34 (czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy Lubań).Tylko eliminując proceder kradzieży wody z  hydrantów, możemy zapewnić niezawodność i komfort dostaw wody dla wszystkich mieszkańców

                                                                                                                                    Wójt Gminy Lubań

                                                                                                                                     Zbigniew Hercuń

logo stopka