Wyniki wyborów Rady Sołeckiej Sołectwa Jałowiec Wyniki wyborów Rady Sołeckiej Sołectwa Jałowiec

Wyniki wyborów Rady Sołeckiej Sołectwa Jałowiec

11 Czerwiec 2024 r. /  

Informujemy, że w dniu 10 czerwca 2024 r. na zebraniu wiejskim w Jałowcu została wybrana Rada Sołecka Sołectwa Jałowiec, w skład której wchodzą: 1. Maria Socha - Przewodnicząca Rady Sołeckiej. 2. Elżbieta Mikierysz. 3. Jolanta Socha. 4. Helena Kurek. 5. Milena Socha. Wójt Gminy Lubań...

Informacja rozpoczęciu postępowania pn. „Bezpieczniej w Gminie Lubań- budowa oświetlenia drogi gminnej dz. Nr 1211 w Henrykowie Lubańskim” Informacja rozpoczęciu postępowania pn. „Bezpieczniej w Gminie Lubań- budowa oświetlenia drogi gminnej dz. Nr 1211 w Henrykowie Lubańskim”

Informacja rozpoczęciu postępowania pn. "Bezpieczniej w Gminie Lubań- budowa oświetlenia drogi gminnej dz. Nr 1211 w ...

11 Czerwiec 2024 r. /  

Informujemy, że rozpoczęło się postępowanie dot. udzielenia zamówienia publicznego dot. zadania pn. "Bezpieczniej w Gminie Lubań- budowa oświetlenia drogi gminnej dz. Nr 1211 w Henrykowie Lubańskim". Poniżej link do postępowania: Postępowanie: Bezpieczniej w Gminie Lubań- budowa oświetlenia drogi...

Informacja o rozpoczęciu postępowania dot. zadania „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radogoszczy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Klubu Malucha na 20 miejsc opieki w Radogoszczy, Radogoszcz 61b”. Informacja o rozpoczęciu postępowania dot. zadania „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radogoszczy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Klubu Malucha na 20 miejsc opieki w Radogoszczy, Radogoszcz 61b”.

Informacja o rozpoczęciu postępowania dot. zadania „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomiesz ...

7 Czerwiec 2024 r. /  

Informujemy, że rozpoczęło się postępowanie dot. udzielenia zamówienia publicznego dot. zadania pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radogoszczy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Klubu Malucha na 20 miejsc opieki w...

Częściowe wyniki wyborów Sołtysów na terenie Gminy Lubań Częściowe wyniki wyborów Sołtysów na terenie Gminy Lubań

Częściowe wyniki wyborów Sołtysów na terenie Gminy Lubań

5 Czerwiec 2024 r. /  

Informujemy, że w związku ze zgłoszeniem jednego kandydata w 9 sołectwach Gminy Lubań znane są już nazwiska sołtysów na kolejną kadencję 2024-2029. W niektórych miejscowościach nastąpiły zmiany na tych stanowiskach: Kościelnik – Barbara Dubieniecka, Mściszów – Lesław Zelik, Uniegoszcz –...

Weź udział w gminnej ankiecie   pn. „Wybierz imię dla pomnika przyrody” Weź udział w gminnej ankiecie   pn. „Wybierz imię dla pomnika przyrody”

Weź udział w gminnej ankiecie   pn. „Wybierz imię dla pomnika przyrody”

4 Czerwiec 2024 r. /  

Dąb szypułkowy w Pisarzowicach objęty zostanie ochroną w formie pomnika przyrody. Swoją wyjątkowość zawdzięcza niespotykanej długowieczności, albowiem drzewo tego gatunku jest niezwykle wytrzymałe i długowieczne – żyje ponad 1000 lat. Dąb w Pisarzowicach wyróżnia się na tle innych drzew z racji...

GRANTY PPGR – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia GRANTY PPGR – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia

GRANTY PPGR – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia

4 Czerwiec 2024 r. /  

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z § 3 umowy darowizny sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” przekazany sprzęt podlega monitorowaniu przez okres 2 lat. Procedurę monitorowania utrzymania efektów projektu...

RZWS – Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego RZWS – Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego

RZWS – Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego

3 Czerwiec 2024 r. /  

Celem badania jest pozyskanie rzetelnych danych, które zostaną wykorzystane do analizy zmian w produkcji zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Otrzymane wyniki posłużą do kształtowania polityki rolnej i żywnościowej kraju. Korzystać z nich będą instytucje rządowe i samorządowe,...