Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez KRUS. Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez KRUS.

Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez KRUS.

28 Luty 2020 r. /  

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2020 r. polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 972 zł 40 gr przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia, nie mniej niż o kwotę 70 zł. W taki sposób od dnia 1 marca 2020 r. zostaną podwyższone...

Informacja na temat płatności bezpośrednich i obszarowych w kampanii 2020, realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Informacja na temat płatności bezpośrednich i obszarowych w kampanii 2020, realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji

Informacja na temat płatności bezpośrednich i obszarowych w kampanii 2020, realizowanych przez Agencję Restrukturyza ...

28 Luty 2020 r. /  

Oświadczenia mogą składać rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha, potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 r., chcą ubiegać się o te same płatności co w roku minionym, i w 2019 r....