Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Gmina Lubań ma nowego Wójta

Od poniedziałku 5 lipca 2021 r., Gmina Lubań ma nowego Wójta. W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lubań, podczas Sesji Rady Gminy Lubań – Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka, złożyła ślubowanie i tym samym oficjalnie objęła stanowisko.

Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Lubań – Teresa Trefler, witając wszystkich przybyłych gości na tą wyjątkową uroczystość, następnie przystąpiła do stwierdzenia prawomocności obrad i zaprezentowania zaplanowanego porządku sesji.

Zgodnie z procedurą, Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej – Teresa Trefler, wręczyła Małgorzacie Hercuń-Dąbrowickiej zaświadczenie o wyborze wójta. Wójt Gminy Lubań odczytała rotę ślubowania o następującej treści: „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”.

Kilka chwil później, Nowa Pani Wójt przedstawiła, krótkie wystąpienie: „Pragnę podziękować wszystkim, którzy udali się do lokali wyborczych, za każdy oddany głos – oczywiście nie tylko na mnie. Dziękuję także tym, którzy pomagali, wspierali i działali razem ze mną przez ostatnie pół roku. To była wspaniała podróż – podróż, która tak naprawdę dopiero się zaczęła. Dla mnie czas trwania kampanii jest wartością, bo dał możliwość wielu rozmów, dokładnego poznania wielu opinii, potrzeb, oczekiwań i wizji przyszłości. To niezwykle ważne i za to serdecznie dziękuję. Od początku wprost deklarowałam, że chcę poświęcić moją energię i zapał, a także doświadczenie i wiedzę dla dobra naszej gminy. Wyzwania jakie stoją przed nami traktuję z najwyższą powagą, a szczególnym i dodatkowym motywatorem jest chęć kontynuowania i rozwijania działań, które prowadził mój świętej pamięci tata. To dla mnie zobowiązanie wobec pamięci o nim. Ze wzruszeniem i ogromnym szacunkiem wspominam także Panią Wandę, nigdy nie sądziłam, że znajdę się w takiej sytuacji, ale życie pisze nam różne scenariusze, na które przychodzi nam reagować. Potrzeby Wasze i Naszej gminy stały się moim programem. Program Cis, będący długofalowym projektem rozwoju i promocji naszej gminy to jeden z głównych punktów mojego programu wyborczego. Chcę pracować wspólnie, szanując się wzajemnie i zauważając ile nas łączy a nie dzieli. Dobro naszej gminy zawsze było i jest moim priorytetem, to my decydujemy o tym w jakim miejscu i atmosferze żyjemy, my i nasi bliscy i również nasze dzieci. Dziękuję”.

Wójt Gminy Lubań przyjęła gratulacje, które złożyła w imieniu Rady Gminy Lubań – Przewodnicząca Rady Gminy Lubań – Teresa Trefler oraz Zastępca Przewodniczącej – Krzysztof Miazga. Obecni na sesji, Pracownicy Urzędu Gminy Lubań, mieszkańcy gminy oraz zaproszeni goście, życzyli wytrwałości i umiejętności w dążeniu do realizacji planowanych i oczekiwanych przez społeczność gminy zadań i wyzwań – co najważniejsze uzasadnionej dumy z wygranych wyborów. Aby czas pełnienia funkcji Wójta Gminy Lubań był okresem pomyślności i służył dalszemu rozwojowi dla samorządu gminnego.

Złożono również podziękowania dla dotychczas Pełniącego Obowiązki Wójta Gminy Lubań – Grzegorza Doliby. W imieniu Rady Gminy Lubań, Przewodnicząca Rady Gminy Lubań – Teresa Trefler, złożyła najserdeczniejsze podziękowania i wyrazy uznania, za pełną zaangażowania pracę na tym stanowisku. Podziękowała za dotychczasową pracę, zaznaczając, iż mimo trudności i wyzwań udało się – organowi władzy stanowiącej i wykonawczej Gminy Lubań, wypracować kompromis w dążeniu do osiągania wspólnych celów.

Grzegorz Doliba, przyjął również wyrazy uznania od Pracowników Urzędu Gminy Lubań i jednostek organizacyjnych Gminy Lubań. Sekretarz Gminy – Józef Kata oraz Kierownik Referatu Prawnego i Administracji – Magdalena Zawadzka, podziękowali za zaangażowanie w wykonywanie pracy w Urzędzie Gminy Lubań, podczas podejmowania wspólnych inicjatyw.

Na zakończenie, Grzegorz Doliba, pożegnał się z naszą gminą, serdecznie dziękując za udaną współpracę i  gratulując nowemu Wójtowi Gminy Lubań – Małgorzacie Hercuń- Dąbrowickiej wygranej w wyborach. Życzył owocnej i efektywnej pracy na rzecz społeczności lokalnej Gminy Lubań, wielu satysfakcji i zadowolenia z wykonywanych obowiązków służbowych oraz spełnienia planów i zamierzeń.

Z chwilą zaprzysiężenia Wójt Gminy Lubań – Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka, rozpoczęła służbę dla naszej społeczności.

logo stopka