Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Gmina Lubań otrzymała dofinansowanie do przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozdysponował środki dla samorządów na zadania związane z remontem dróg dojazdowych do gruntów rolnych w województwie dolnośląskim. Dotacja ze środków budżetu województwa, objęła również Gminę Lubań.

Dnia 24 czerwca 2019 r. w Centrum Kultury w Czarnym Borze odbyło się uroczyste wręczenie promes Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie projektów objętych Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych. Wójt Gminy Lubań – Zbigniew Hercuń wraz ze Skarbnikiem Elżbietą Siedlecką podpisali umowę na dofinansowanie zadania pn.: „Radostów Górny droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Wysokość przyznanej dotacji wynosić będzie 147 000,00 zł.

Planowany zakres robót dotyczy odcinka drogi o długości 700 m zlokalizowanej w miejscowości Radostów Górny i obejmować będzie wykonanie drogi o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej z podbudową i warstwą jezdną niezależnie od zastosowanego materiału.

Wybudowana droga z pewnością umożliwi mieszkańcom wsi dojazd do pól oraz posesji w każdych warunkach pogodowych –  zapewni bezpieczny i wygodny dojazd – wpłynie na lepsze warunki komunikacyjne na terenach wiejskich.

 

logo stopka