Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Gmina Lubań pozyskała ponad 1,5 mln zł na realizację zadań typu „Gospodarka wodno-ściekowa

Gmina Lubań dąży do ciągłego rozwoju infrastruktury społeczno – technicznej, z sukcesem  wykorzystując  fundusze Unii Europejskiej oraz środki z programów krajowych. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że pozyskano ponad 1,5 mln zł dotacji unijnej na realizację zadań typu „Gospodarka wodno-ściekowa„, w ramach PROW 2014-2020.

W dniu 22 stycznia br., na stronie UMWD opublikowano listę projektów informującą o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście rankingowej znalazły się 3 projekty, złożone przez Gminę Lubań tj.:

  1. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lubań: przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach
  2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniegoszcz – Gmina Lubań
  3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mściszów – Gmina Lubań

Priorytetowym zadaniem dla władz gminy jest wykonanie programu regulacji gospodarki wodno-ściekowej – dlatego pozyskane dofinansowanie to inwestycja w naszą lepszą przyszłość. Bez wsparcia zewnętrznego realizacja tych zadań byłaby znacznie trudniejsza – przede wszystkim rozłożona w czasie. Gmina dysponują zbyt małym budżetem, by być w stanie samodzielnie realizować takie przedsięwzięcia. Jednakże, pomimo dużej rywalizacji w konkursie, naszemu samorządowi udało się pozyskać dofinansowanie unijne na wszystkie złożone przez nas wnioski. Fakt pozyskania tak dużej kwoty dofinansowania jest dla nas sukcesem – wyjaśnia Zbigniew Hercuń Wójt Gminy Lubań.

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową: 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/PROW_2014-2020/Informacje/2020.01.22_LR_wodkan_calosc.pdf

 

logo stopka