Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Informacja Wójt Gminy Lubań

Wójt Gminy Lubań informuję, iż od 26.06.2022 r. zmienią się stawki za dostawę wody.

Zgodnie z decyzją WR.RZT.70.117.2021 z dnia 01.06.2021r. wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubań na okres 2021-2024 stawki za 1 m3 w wysokości:

logo stopka