Kalendarium Wójta

23-09-2021 rok (czwartek)

09:30  Udział w Posiedzeniu Konwentu Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i starostów, Regionu Jeleniogórskiego i części Regionu Legnickiego – Gmina Świerzawa.

 

22-09-2021 rok (środa)

08:00  Spotkanie w Centrum Integracji Społecznej „CIS”  Henryków Lubański,

08:30  Odprawa z kierownikami Urzędu Gminy Lubań.

 

21-09-2021 rok (wtorek)

10:00  Spotkanie w Kurii Legnickiej dotyczące Placu Rekreacyjnego w Henrykowie.

 

20-09-2021 rok (poniedziałek)

09:00 Spotkanie ze Starostą Powiatu Lubańskiego w sprawie mpzp – Pisarzowice.

 

17-09-2021 rok (piątek)

08:00  Wyjazd na inwestycję,

09:00  Spotkanie z mieszkańcami.

 

15-09-2021 rok (środa)

10:00  Spotkanie z  właścicielem firmy Agro-Farm Pisarzowice,

12:30  Spotkanie z osobą prywatną.

 

14-09-2021 rok (wtorek)

08:00  Spotkanie z przedstawicielem firmy INSBUD,

10:00 Spotkanie z osobą prywatną,

10:30 Odprawa z kierownikami Urzędu Gminy Lubań.

 

13-09-2021 rok (poniedziałek)

10:00  Spotkanie z osobą prywatną,

10:30  Odbiór sieci wodociągowej – Uniegoszcz,

16:00  Sesja Rady Gminy Lubań.

 

09-09-2021 rok (czwartek) do 10-09-2021 rok (piątek)

Urlop wypoczynkowy

 

07-09-2021 rok (wtorek)

08:00  Odprawa z kierownikami Urzędu Gminy Lubań.

 

03-09-2021 rok (piątek)

13:30  Udział w Uroczystościach Obchodów 50-lecoa Pożycia Małżeńskiego – małżeństw z terenu Gminy Lubań w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lubaniu.

 

01-09-2021 rok (środa)

08:00-12:00  Udział w Uroczystościach Rozpoczęcia Roku Szkolnego w Szkołach na terenie Gminy Lubań,

12:30  Wizytacja inwestycji pn. „Budowa Sali Gimnastycznej w Radostowie Średnim”.

 

31-08-2021 rok (wtorek)

08:00  Odprawa z kierownikami Urzędu Gminy Lubań,

10:00  Spotkanie z osobą prywatną,

11:00  Spotkanie z przedstawicielem firmy Inter-Broker Sp. z o.o.

 

30-08-2021 rok (poniedziałek)

09:00  Wspólne Posiedzenie Komisji – Kościelnik,

13:00  Spotkanie z osobą prywatną.

 

27-08-2021 rok (piątek)

12:00  Spotkanie dotyczące wodociągu w Mściszowie.

 

26-08-2021 rok (czwartek)

10:00  Spotkanie Bio, Eko i Agroturystyka,

11:00  Spotkanie z Przewodniczącym Rady Miasta Lubań, w sprawie Młodzieżowej Rady Gminy,

12:00  Spotkanie dotyczące utworzenia Stowarzyszenia działającego na rzecz Gminy.

 

25-08-2021 rok (środa)

11:00  Wyjazd w teren w sprawie wodociągu – Mściszów.

 

24-08-2021 rok (wtorek)

08:00   Odprawa z kierownikami Urzędu Gminy Lubań,

11:00  Spotkanie z przedstawicielami PKS VOYAGER Sp. zoo,

13:00  Spotkanie w sprawie pracownika Informacji Niejawnych.

 

23-08-2021 rok (poniedziałek)

10:00  Spotkanie z osobą prywatną.

11:30  Spotkanie z Prezesem VOYAGER Sp.  z o o,

12:00 Spotkanie w sprawie Gminnego Wolontariatu,

13:50 Spotkanie z Radnym Gminy Lubań.

 

20-08-2021 rok (piątek)

09:00  Spotkanie z Sołtysem miejscowości Radostów Górny.

 

19-08-2021 rok (czwartek)

10:00  Narada koordynacyjna w sprawie budowy sali w Radostowie Średnim.

 

18-08-2021 rok (środa)

09:00  Spotkanie z osobą prywatną,

12:00  Spotkanie z Radną Gminy Lubań.

 

17-08-2021 rok (wtorek)

08:00  Spotkanie z wykonawcą sieci wodociągowej Mściszów,

09:00  Odprawa z kierownikami Urzędu Gminy Lubań,

12:00  Spotkanie z historykami.

 

16-08-2021 rok (poniedziałek)

08:00 Spotkanie w  Mlade Buky (Czechy) z Dyrektorami Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM Bartosz Bartniczak i Miroslav Vlasak – współpraca polsko-czeska.

 

12-08-2021 rok (czwartek)

09:00 Uzgodnienia dotyczące rzeki Kwisa – praca w terenie.

 

11-08-2021 rok (środa)

08:00  Spotkanie z przedstawicielem Banku,

09:00 Spotkanie z mieszkańcami.

 

10-08-2021 rok (wtorek)

09:00 Odprawa z kierownikami Urzędu Gminy Lubań,

12:00 Spotkanie z kuratorami Sądu Rejonowego w Lubaniu.

 

09-08-2021 rok (poniedziałek)

11:00 Spotkanie w sprawie gminnego wolontariatu.

 

06-08-2021 rok (piątek)

10:00 Spotkanie z przedstawicielami lokalnych samorządów w sprawie gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy i Miasta Węgliniec.

 

05-08-2021 rok (czwartek)

11:30  Wizyta Pana Cezarego Przybylskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

14:00  Spotkanie z Prezesem Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – Panem Januszem Głuszek.

16:00 XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lubań.

 

04-08-2021 (środa)

9:00 Odprawa z kierownikami Urzędu Gminy Lubań.

11:00 Spotkanie z Panem Mariuszem Wieczorkiem – Burmistrzem Gminy i Miasta Węgliniec.

 

03-08-2021 rok (wtorek)

9:00 Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Lubań.

11:30 Konwent Wójtów i Burmistrzów powiatu lubańskiego.

14:00 Spotkanie z Proboszczem ks. Krzysztofem Zabłockim.

 

02-08-2021 rok (poniedziałek) 

12:00 Spotkanie z Panem Walerym Czarneckim – Starostą Lubańskim.

14:00  Odprawa z kierownikami Urzędu Gminy Lubań.

16:30 – 17:30 Spotkanie z mieszkańcem Gminy Lubań.

 

30-07-2021 rok (piątek)

8:00 Spotkanie z Panem Wiesławem Wydra w sprawie rzeki Kwisa.

 

29-07-2021 rok (czwartek)

09:00 -10 :30  Podpisanie Aktów Notarialnych w  Kancelarii Notarialnej Dorota Danel – Lubań.

13:00 Spotkanie z mieszkańcem Gminy Lubań.

 

28-07-2021 rok (środa)

8:00  Spotkanie z wykonawcą w świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim.

09:00 Spotkanie z Burmistrzem Urzędu Miasta i Gminy Pieńsk.

14:00  Spotkanie z Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Henrykowie Lubańskim.

14:20  Spotkanie z Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowicach, Radostowie Górnym oraz Mściszowie.

 

27-07-2021 rok (wtorek)

08:00-09:00  Odprawa z kierownikami Urzędu Gminy Lubań.

10:00  Spotkanie z Doradcą Banku PKO.

13:00 Spotkanie z  Dyrektorem Muzeum Regionalnego w Lubaniu Panem Łukaszem Tekiela oraz Panem Jerzym Pobiedzińskim w Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Henrykowie Lubańskim.

 

26-07-2021 rok (poniedziałek)

09:00  Spotkanie z osobą prywatną.

11:00  Spotkanie z Prezesem firmy Insbud – Zgorzelec.

13:00  Wręczenie Promesy w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

 

23-07-2021 rok (piątek)

09:00  Spotkanie z przedstawicielami firmy Insbud – Zgorzelec.

12:00  Spotkanie z Prezesem firmy Paucis-Verbis – Wrocław.

 

22-07-2021 rok (czwartek)

09:00  Spotkanie ze Strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Radostowie Górnym.

10:00  Wyjazd na Świetlicę Wiejską w Radostowie Średnim (Wójt Gminy Lubań, Sekretarz Gminy Lubań, Dyrektor GOKiS).

 

21-07-2021 rok (środa)

09:00  Spotkanie z Księżmi  Gminy Lubań,

11:00  Spotkanie z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu.

 

20-07-2021 rok (wtorek)

08:00-09:00  Odprawa z kierownikami Urzędu Gminy Lubań,

10:00 Spotkanie z Dyrektorami Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM Bartosz Bartniczak i Miroslav Vlasak – współpraca polsko-czeska,

12:00 Spotkanie w Urzędzie Miasta Lubań – Burmistrz Miasta Lubań, Burmistrz Miasta Leśna, Sołtys Uniegoszczy – Pan Alfred Szarkowski, Pani Wójt Gminy Lubań, Pan Sekretarz Gminy Lubań.

 

19-07-2021 rok (poniedziałek)

10:00  Spotkanie  z Sołtysami miejscowości Radostów i Mściszów.

 

16-07-2021 rok (piątek)

08:00  Spotkanie z Sołtysem miejscowości Jałowiec,

09:00  Spotkanie z Radcą Prawnym z Kancelarii Radców Prawnych Kowalski, Popławski i Wspólnicy spółka cywilna – Legnica.

 

15-07-2021 rok (czwartek)

12:00  Narada koordynacyjna – Sala Sportowa Radostów,

13:30  Wyjazd na inwestycję do Radostowa – Spotkanie z Projektantem.

14-07-2021 rok (środa)

08:30  Spotkanie w sprawie  Programu „Polski Ład”,

10:00  Spotkanie z Dyrektorami Szkół Gminy Lubań,

11:00  Spotkanie z osobą prywatną,

11:30  Spotkanie z osobą prywatną,

12:00  Spotkanie z osobą prywatną.

 

13-07-2021 rok (wtorek)

08:00-09:00  Odprawa z kierownikami Urzędu Gminy Lubań,

09:00  Spotkanie z mieszkańcem Nawojowa Śląskiego i Dyrektorem Muzeum,

12:00  Udział w Konferencji LGD Partnerstwo Izerskie.

 

12-07-2021 rok (poniedziałek)

07:30  Spotkanie z Panem M. Kozakiem, w sprawie współpracy w zakresie kultury,

12:00  Spotkanie z Panem Sołtysem i Panem Radnym miejscowości Uniegoszcz,

16:00 Sesja Rady Gminy.

 

09-07-2021 rok (piątek)

07:30  Wizyta robocza na budowie sali gimnastycznej w Radostowie,

10:00  Spotkanie z Sołtysami Gminy Lubań.

 

08-07-2021 rok (czwartek)

08:00  Spotkanie z pracownikami GOKiS w Bibliotece w Radostowie.

 

07-07-2021 rok (środa)

09:30  Wizyta w Centrum Integracji Społecznej w Henrykowie Lubańskim,

13:00  Spotkanie z Panem Burmistrzem Gminy Olszyna,

14:00  Spotkanie z  Panem Burmistrzem Gminy Leśna.