Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Konkurs Powiatowy

Starostwo Powiatowe w Lubaniu wraz z Powiatowym Zespołem Doradców w Lubaniu Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu od lat są organizatorami Powiatowego Konkursu na Najładniejszą Zagrodę Powiatu Lubańskiego. Konkurs ten cieszy się dużą popularnością wśród właścicieli zagród i gospodarstw położonych na terenach wiejskich. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: Najładniejsza Zagroda oraz Najładniejsze Gospodarstwo Rolne.

Oceniając zagrody komisja bierze pod uwagę m.in. ogólny wygląd posesji, stan techniczny i estetykę budynku, źródło zaopatrzenia w wodę, obiekty sanitarne, racjonalne zagospodarowanie części ogrodniczej.

W związku z powyższym zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. Propozycję zagród i gospodarstw z Państwa terenu, które nie były w ciągu ostatnich trzech lat zgłaszane w tym konkursie, a mogłyby reprezentować gminę w etapie powiatowym należy zgłosić do tutejszego Urzędu Gminy Lubań do dnia 30 maja 2019 r.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Lubaniu, pod nr tel. 75 646 43 48.

logo stopka