Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Konsultacje społeczne pierwszego projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji

W związku z pracami nad uruchomieniem instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Zachodniego Obszaru Integracji zapraszamy:

 • partnerów społeczno-gospodarczych,
 • społeczeństwo obywatelskie,
 • podmioty działające na rzecz ochrony środowiska,
 • podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji
 • inną grupę interesariuszy istotną dla rozwoju ZIT ZOI

do zgłaszania uwag oraz opinii do pierwszego projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji.

Dokument znajduje się pod linkiem: https://gmina-luban-bip.sputnik.pl/kategorie/345-2022/artykuly/1736-konsultacje-spoleczne-pierwszego-projektu-strategii-zintegrowanych-inwestycji-terytorialnych-zachodniego-obszaru-integracji

Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem internetowej ankiety, która znajduje się pod linkiem: https://konsultacjezitzoi.webankieta.pl/

Terytorialnie obszar Zachodnie Obszaru Integracji tworzą następujące gminy: Bogatynia, gmina Bolesławiec, gmina miejska Bolesławiec, Gromadka, gmina wiejska Lubań, gmina miejska Lubań, Nowogrodziec, Osiecznica, Pieńsk, Platerówka, Siekierczyn, Sulików, Warta Bolesławiecka, Węgliniec, Zawidów, gmina wiejska Zgorzelec i gmina miejska Zgorzelec.

Poniżej prezentujemy mapę obszaru:

Strategia będzie wykorzystywana w związku z wydatkowaniem środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Na moment publikacji zaproszenia  Zarząd Województwa Dolnośląskiego deklaruje, że obszary ujęte w strategii dotyczyć będą następujących obszarów z projektu programu FEDS 2021-2027:

 • Efektywności energetycznej (infr. publiczna) – finansowanie EFRR
 • Gospodarki Wodno – Ściekowej- finansowanie EFRR
 • Ochrony przyrody i klimatu- finansowanie EFRR
 • Mobilność Miejska i Aglomeracyjna – finansowanie EFRR
 • Zrównoważony Rozwój Terytorialny- finansowanie EFRR – finansowanie EFS +
 • Dostęp do Edukacji w zakresie szkół zawodowych i przedszkoli – finansowanie EFS
 • Usługi Społeczne – finansowanie EFS +

Wyżej wymienione obszary dotyczą głównie zadań realizowanych przez podmioty publicznie.

Ankieta jest anonimowa. 

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 21.11.2022 r. 

logo stopka