Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Gminie Lubań

Gmina Lubań w miesiącu sierpniu 2019 roku podpisała umowę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na zadanie pn. „Poprawa akustyki w świetlicy wiejskiej w Radogoszczy – przebudowa podłogi”. Na realizację ww. zadania Gmina Lubań pozyskała dofinansowanie w wysokości 30 000,00 zł.

Potrzeba realizacji zadania publicznego jest inicjatywą oddolną mieszkańców sołectwa Radogoszczy. W ramach zadania, zaplanowano do realizacji całkowitą wymianie podłogi, która będzie miała wpływ na  poprawę warunków akustycznych pomieszczenia świetlicy, jego funkcjonalności i estetyki. Projekt odpowiada na rosnące zainteresowanie mieszkańców Radogoszczy uczestnictwem w wydarzeniach i zajęciach kulturalnych, integracyjnych i okolicznościowych, a wykonanie przebudowy podłogi poprawi komfort i jakość tych wydarzeń. Realizacja projektu podniesie standard użytkowy świetlicy oraz zapewni jej pełnienie nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych jako centrum życia społeczności lokalnej, co stanowi jeden z celów i zadań ogólnych w Sołeckiej Strategii rozwoju wsi Radogoszcz na lata  2017-2027.

Aktualnie budynek świetlicy jest budynkiem zniszczonym przez upływający czas, w którym trzeba przeprowadzić gruntowną modernizację – wnętrze budynku nie podlegało przez długi czas remontom. Pomimo tych trudności, świetlica wiejska w Radogoszczy jest chętnie użytkowana przez mieszkańcówdziałających na rzecz wsi. Ze względu na zwiększającą się liczbę aktywnych działaczy, wzrostem aktywności obywatelskiej oraz zaangażowania mieszkańców w życie społeczne i publiczne, obecnie najważniejszą potrzebą mieszkańców jest remont świetlicy wiejskiej w Radogoszczy. Według mojej oceny, istotne jest to, aby miejsce to było odpowiednio przystosowane do potrzeb naszych mieszkańców. Dlatego, aby zaspokoić najpilniejsze potrzeby związane z poprawą warunków życia na wsi, zaplanowano do realizacji zadanie, które polegać będzie na całkowitej wymianie podłogi. Obecnie istniejąca podłoga jest w stanie uniemożliwiającym prawidłowe i normalne użytkowanie, zgodnie z jej przeznaczeniem – dlatego wymaga wymiany. W celu prawidłowego funkcjonowania obiektu jako świetlica wiejska, w pierwszej kolejności prace te są konieczne do wykonania. Co więcej, projekt pomimo, że dotyczy wyłącznie przebudowy podłogi, będzie w późniejszych latach kontynuowany w zakresie wykonania kompleksowej modernizacji świetlicy, pozwalając zainteresowanym mieszkańcom i animatorom lokalnym spełniać swoje kulturalnie i społecznie pasje. – mówi Wójt Gminy Lubań – Zbigniew Hercuń.

Już niebawem rozpoczną się intensywne prace na obiekcie – bowiem 27 sierpnia 2019 r. nastąpiło oficjalne przekazanie terenu wykonawcy robót. Planowane zakończenie przedsięwzięcia nastąpi z początkiem października 2019 r.

logo stopka