Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dotyczących prowadzenia działań aktywizujących dolnośląskich seniorów w 2021 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dotyczących prowadzenia działań aktywizujących dolnośląskich seniorów w 2021 r.

Uchwała nr 3408/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 lutego 2021 r.
Załącznik nr 1 do uchwały – ogłoszenie konkursowe
Załącznik nr 2 do uchwały – oświadczenie

Link do generatora eNGO https://dolnoslaskie.engo.org.pl/konkursy-trwajace

W związku  wymogiem dołączenia do oferty  prezentacji wizualizacji zadania publicznego  pkt X. Warunki składania ofert ppkt. 4, prezentacja powinna zawierać:
1. cel zadania oraz krótką informację  na temat działań, które zostaną podjęte;
2. zakładane wskaźniki/efekty zadania publicznego oraz planowany poziom ich osiągnięcia;
3. wnioskowaną kwotę dotacji zadania publicznego.

Wizualizacja oferty powinna być spójna z ze złożoną ofertą.

Obowiązek informacyjny

Źródło: https://umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/konkursy-dla-organzacji-pozarzadowych/konkursy-oglaszane-przez-dzial-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-dotyczacych-prowadzenia-dzialan-aktywizuj/

logo stopka