Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Piękna i aktywna wieś Gminy Lubań

Po raz kolejny ogłoszono konkurs pn. „Piękna i aktywna wieś Gminy Lubań” zainicjowany przez Wójta Gminy Lubań. W poniedziałek 27 maja br., na terenie gminy, rozpocznie się pierwszy przegląd wsi w ramach konkursu.

Konkurs „Piękna i aktywna wieś Gminy Lubań” ma na celu podniesienie walorów estetycznych gminy, uczynienie z naszych wsi, miejscowości pięknych, zadbanych, z uporządkowanym i funkcjonalnym otoczeniem. W swoich założeniach, konkurs jest zachętą do pobudzenia aktywności mieszkańców do realizacji przedsięwzięć w zakresie integracji społeczności wiejskiej, waloryzacji przestrzeni wsi w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej, kształtowania ładu przestrzennego, pielęgnacji środowiska naturalnego oraz realizowania przedsięwzięć podnoszących standard życia.

Oceny dokonuje specjalnie powołana komisja, która ocenia każdą z miejscowości w sposób indywidualny podczas 4 wizji lokalnych. Warto zaznaczyć, że w tym roku po raz pierwszy, w pracach komisji konkursowej, będą aktywnie uczestniczyć sołtysi Gminy Lubań.

Punkty będą przyznawane w następujących obszarach: estetyka wsi, proces planowania i realizacji zadań w ramach sołeckiej strategii rozwoju miejscowości, aktywność wsi na forum gminy, inicjatywy oddolne i promocja wsi. Zatem, przed komisją konkursową trudne zadanie – na bieżąco będą oceniać m.in.: tereny przy świetlicach, placach zabaw, boiskach sportowych, przystankach autobusowych, posesje prywatne, pobocza przy drogach, elementy ozdobne w przestrzeni publicznej miejscowości, racjonalne wydatkowanie środków w ramach funduszu sołeckiego, realizacja działań z planów strategicznych, wykorzystanie zewnętrznych form wsparcia, organizacje ciekawych spotkań i inicjatyw dla społeczności lokalnej, współdziałanie z innymi społecznościami, organizacjami i stowarzyszeniami, w tym również z władzami gminy na rzecz rozwoju wsi, ale również wiele innych przedsięwzięć na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców.

Trzeba zaznaczyć, że każda miejscowość, biorąca udział w konkursie, dysponuje sporym potencjałem, dlatego też walka jest zacięta. Ważnym czynnikiem warunkującym sukces jest partnerskie podejście i aktywność mieszkańców. Współpracować warto, ponieważ nagrodzone wsie otrzymają nagrody finansowe. Uczestnictwo w tym przedsięwzięciu z całą pewnością wpłynie pozytywnie nie tylko na integrację lokalnej społeczności, ale również przyczyni się do poprawy wyglądu i estetyki okolic Gminy Lubań. Ostatnia wizja lokalna w terenie zaplanowana jest na 20 sierpnia br. Wszystkim uczestnikom konkursu życzę powodzenia  i z niecierpliwością czekam na ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród, które nastąpi na Dożynkach Gminnych” – zaznacza Wójt Gminy Lubań Zbigniew Hercuń

Powodzenia !!!

logo stopka