Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Pozyskano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przebudowę świetlicy wiejskiej w Mściszowie

Gmina Lubań pozyskała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego na zadanie: Przebudowa świetlicy w miejscowości Mściszów. Kwota dotacji to 300 000,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ław fundamentowych, wymianę podłóg, ocieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem tynku, wymianę źródła ciepła, wymianę instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania, wykonanie wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej oraz częściowo wywiewnej mechanicznej, montaż klimatyzacji. Zaplanowano przebudowę pomieszczeń kuchennych, pomocniczych oraz sanitariatów z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Efektem projektu będzie wzrost aktywności i integracji – obiekt będzie miejscem wspólnych działań dla mieszkańców, organizacji imprez kulturalno-rekreacyjnych, festynów i innych imprez okolicznościowych.

Pełna lista rankingowa dostępna jest pod adresem: https://duw.pl/pl/urzad/programy/rzadowy-fundusz-inwesty/2021-r/17540,Wyniki-drugiego-naboru-wnioskow-o-wsparcie-dla-jednostek-samorzadu-terytorialneg.html

logo stopka