Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Program Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy” jest realizowany na terenie Gminy Lubań

Troska o zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną dzieci i młodzieży od zawsze była naszym priorytetem, dlatego też szkoła z terenu Gminy Lubań zdecydowała się przystąpić do Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy”.

„Szkolny Klub Sportowy” zakłada prowadzenie zajęć bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program Ministerstwa Sportu i Turystyki ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży będą prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

Od 1 marca 2022 roku Projekt realizowany jest w: Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Pisarzowicach.

Cele Programu SKS to, zgodnie z Ogólnopolskim Regulaminem Uczestnictwa w Programie „SZKOLNY KLUB SPORTOWY”:

– stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;

– poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;

– promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;

– zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;

– stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;

– tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;

– optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;

-promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;

-wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

logo stopka