Gmina Lubań otrzymała wsparcie na realizację Projektu p.n.: „Cyfrowa gmina”

Projekt p.n. „Cyfrowa gmina” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE. Wartość dofinansowania to 197 070,00 zł, co stanowi 100% wartości Projektu. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Gmina Lubań w projekcie stawia na działania wspierające podniesienie poziomu cyfryzacji JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zgodnie z Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa, V oś priorytetowa. W ramach projektu planowany jest zakup: urządzeń pozwalających na przyłączenie do szerokopasmowego internetu, serwerów, UTMów, usług informatycznych w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania, usług doradczych. Zaplanowano również przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa i przeszkolenie pracowników.

Zakup sprzętu o wysokich parametrach nie tylko zapewni wysoką wydajność i stabilność pracy Urzędu Gminy, ale także efektywne i bezpieczne korzystanie z posiadanego systemu informatycznego, wysoki poziom zabezpieczenia posiadanych danych.

Projekt wpłynie na wzmocnienia bezpieczeństwa i zapewnienie bezawaryjnej pracy na stanowiskach. Realizacja zadania pozwoli na skutecznie wzmocnienie cyfrowej odporność na zagrożenia w Gminie Lubań zgodnie z Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa, V oś priorytetowa.

Zgodnie z regulaminem konkursu, na realizację projektu jest 18 miesięcy od zawarcia umowy powierzenia grantu (nie później niż do 28 września 2023 roku).