INWESTYCJA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Gmina Lubań otrzymała wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mściszów”.

W ramach projektu zaplanowano wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ław fundamentowych, wymianę podłóg, ocieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem tynku, wymianę źródła ciepła, wymianę instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania, wykonanie wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej oraz częściowo wywiewnej mechanicznej, montaż klimatyzacji. Przebudowane zostaną pomieszczenia  kuchenne, pomocnicze oraz sanitariaty z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Efektem projektu będzie wzrost aktywności i integracji mieszkańców – obiekt będzie miejscem wspólnych działań dla mieszkańców, organizacji imprez kulturalno-rekreacyjnych, festynów i innych imprez okolicznościowych.

Inwestycja zakłada zapewnienie niezbędnych warunków do korzystania z obiektu użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne.

Wartość pozyskanego dofinansowania ze środków  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 300 000,00 zł.