Przebudowa drogi gminnej w Kościelnikach Dolnych z drogi szutrowej na drogę o nawierzchni bitumicznej – Gmina Lubań

Gmina Lubań pozyskała środki na przebudowę drogi w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zaplanowano przebudowę odcinka o długości 700 m. Na całej długości drogi (tj. dz. nr 242,208) zaplanowano przekrój drogowy nieograniczony bez krawężnikowy i o jednostronnym pochyleniu poprzecznym. Zakres prac obejmuje wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej z jezdnią o szerokości 2,50 m o nawierzchni mineralno- asfaltowej. Zadanie da zrównoważony rozwój, dzięki infrastrukturze, która posłuży obecnym i przyszłym użytkownikom. Termin zakończenia prac wyznaczono na 30.11.2022 r. wartość zadania: 542 391,72 zł. Wartość promesy przyznanej ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to 515 272,13 zł.