„Przebudowa drogi ul. Widokowa, Uniegoszcz- Gmina Lubań”

Gmina Lubań pozyskała wsparcie w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  na realizację zadania: „Przebudowa drogi ul. Widokowa, Uniegoszcz- Gmina Lubań”. W ramach zadania zaprojektowano drogę z jezdnią o szerokości 5,00 m o nawierzchni mineralno-asfaltowej, jezdnia o dwóch pasach ruchu o szerokości 2,5 m każdy. Na całym odcinku pobocza o szerokości 0,75 m. Zadanie da zrównoważony rozwój, dzięki infrastrukturze, która posłuży obecnym i przyszłym użytkownikom. Przebudowa drogi, bez wsparcia finansowego ze środków zewnętrznych byłaby ogromnym obciążeniem dla budżetu naszej jednostki. Wartość zadania: 2 349 962,24 zł, wartość dofinansowania ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to: 2 157 300,64 zł. Termin zakończenia prac wyznaczono na 30.11.2022 r. Zadanie wpisuje się w zasadę zrównoważonego rozwoju.