Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

PSE wspierają rozwój podopiecznych Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lubaniu

PSE wspierają rozwój podopiecznych Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Lubaniu

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu został laureatem programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. GOKiS otrzymał grant na stworzenie czytelni internetowej w Centrum Integracji Społecznej w Henrykowie Lubańskim.

Ideą projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych wśród grup wykluczonych – seniorów, dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin. Zdobyty grant pozwoli na zakup zestawów i stanowisk komputerowych. Będą one służyły instruktorom do realizacji zajęć, prowadzenia kursów,
a uczestnikom do zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności, również w zakresie obsługi nowoczesnych technologii informatycznych.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych – krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu w gminach, na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa.

Na terenie gminy i miasta Lubań PSE realizują projekty inwestycyjne budowy linii 400 kV Mikułowa-Czarna oraz linii 400 kV Mikułowa-Świebodzice. Celem projektów jest zapewnienie niezawodnego wyprowadzenia mocy z Elektrowni Turów po rozbudowie jej o nowy blok
o mocy 480 MW oraz poprawa pewności zasilania obszarów południowo-zachodniej części Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, a szczególnie największego odbiorcy na tym obszarze – Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi (KGHM).

Szczegółowe informacje o programie „WzMOCnij swoje otoczenie” można znaleźć na stronie internetowej programu, pod adresem: www.wzmocnijotoczenie.pl.

logo stopka