Komisja Budżetu i Finansów z dnia 23 stycznia 2019 r.