Komisja Rolnictwa i Infrastruktury Społeczno-Gospodarczej z dnia 27 lutego 2019 r.