16 grudnia 2019 r. Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Przewodniczących Stałych Komisji