Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Lubań z dnia 10 lutego 2020 r.