Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Lubań z dnia 10 października 2019 r.