Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Lubań z dnia 11 czerwca 2019 r.