Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Lubań z dnia 12 marca 2019 r.