Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Lubań z dnia 13 maja 2019 r.